[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ด้วย โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ประกาศโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ตามที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วได้ประกาศรับสมัค..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ โดยนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ประชุมชี้แจง ระเบียบต่..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ปราจีน 2 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปจ 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมNongsrivichai School Fair ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมNongsrivichai School Fair ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองผอ.สพป.ปจ 2 นา..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม เปิดประตูสูู่รั้วสถานศึกษา (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) แสดงนิทรรศการผลงาน ครู..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กับกิจกรรมอ่านออกยกชั้น
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์ และคณะครู นักรียนชั้น ป.๑ - ป.๓ ผ่านการทดสอบกิจกรรมอ่านออกยกชั้น ตามโครงการ ผอ.ป.๓ ของ สพป.ปราจีนบุรี ..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกอุดม
17 มีนาคม 2560 พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดโคกอุดม..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
วันดอกเฟิ่องฟ้าบาน.. วันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนวัดโคกอุดม
19 มีนาคม 2560 "วันดอกเฟิ่องฟ้าบาน" วันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนวัดโคกอุดม ประกอบด้วยกิจกรรม บัณฑิตน้อย / ปัจฉิมนิเทศ / Open House เปิดปิดรั..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"Open house"
วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวอรัญญา อุ่นทอง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ “บูรณาการกลุ่มสาระและตลาดนัดอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อ่านออกยกชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านชำโสม
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านชำโสม เข้ารับการประเมินอ่านออกยกชั้น ป.1-3 ตามนโยบาย ผอ.ป.3 ผลการประเมินปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้า..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง จัดกิจกรรม กิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นถึงคุณภาพและปร..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House โรงเรียนวัดวังหวาย
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดวังหวาย นำโดยนางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House มีวัตถุประสง..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
ผอ.เขต2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ "บูรณาการกลุ่มสาระ" ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการเปิดบ้านวิชาการ “บูรณาการกลุ่มสาระ” ลดเวลาเรียน..... อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....
อ่านออกยกชั้น ป.1-3 โรงเรียนวัดวังหวาย
วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดวังหวาย เข้ารับการประเมินอ่านออกยกชั้น ป.1-3 ตามนโยบาย ผอ.ป.3 โดยมี ศน.ปริญญา บรรดาพิมพ์ และศน.นภาภรณ์ อากาศ เป็นคณะ..... อ่านข่าวต่อ....
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]